TMA

De TMA analyse brengt 22 drijfveren, 53 competenties en 44 talenten in kaart. De analyse is positief, niet veroordelend en biedt inzicht in talent en de beste carriéremogelijkheden!

POSITIEVE PSYCHOLOGIE

TMA verbindt medewerkers met organisaties en gaat daarbij uit van positieve psychologie. Deze positieve benadering geeft mensen de ruimte om zichzelf te mogen zijn en zich daarbij optimaal te ontwikkelen.

In de huidige snel veranderende tijd heeft een succesvolle carrière een compleet andere invulling gekregen dan in het verleden. Mensen zijn op zoek naar een succesvolle combinatie van de juiste carrière en een gelukkig privé-leven. TMA is een effectieve methode om op een concrete manier inzicht te krijgen in talenten, drijfveren en competenties.

COMPLETE SPECTRUM

Naast een compleet individueel inzicht voor medewerkers, is TMA ook een zeer geschikte methode om de verschillen tussen generaties op de werkvloer beter te leren begrijpen. Vaak ontstaat er binnen organisaties ruis in de communicatie omdat men elkaar niet meer verstaat.  TMA maakt deze verschillen inzichtelijk en begrijpelijk. Zonder oordeel of aannames. TMA helpt de organisatie open, transparant en efficiënt te maken.

INSTRUMENTEN

Met een compleet spectrum aan tools is TMA de definitie van succes in de breedste zin van het woord. Veel gebruikte TMA instrumenten:

  • TMA Talentenanalyse
  • TMA Capaciteitenanalyse
  • TMA 360 Graden Feedback
  • TMA Loopbaanadvies
  • TMA voor Teams

Van elk onderdeel binnen de TMA methode verzorgen wij een uitgebreid rapport. Dit rapport kan met onze TMA professional grondig worden doorgenomen.

TIJDEN VERANDEREN

Vanaf 2020 is steeds duidelijker geworden dat we systeem veranderingen en uitdagingen hebben. We benaderen verandering dan ook vanuit een systemische perspectief. Organisaties en medewerkers hebben juist nu inzicht en tools nodig om effectief te kunnen anticiperen op veranderingen. We ondersteunen hier graag bij!

 

WEES MEESTER EN VORMGEVER VAN JEZELF

(F. Nietzsche)

© mystro.company | Alle rechten voorbehouden