Trainingen

Mystro biedt trainingen aan op de thema’s persoonlijk leiderschap. ondernemerschap en meesterschap.

Persoonlijk meesterschap

Persoonlijk meesterschap betekent dat je de balans realiseert tussen de realiteit van alledag en je gedroomde toekomst: de creatieve spanning tussen datgene wat je zelf heel graag wil en de werkelijkheid. Als je je eigen visie echt belangrijk vindt, ben je bereid om je leven zodanig te veranderen dat je dit resultaat ook daadwerkelijk wilt bereiken. Deze innerlijke motor wordt in dit programma geactiveerd.

Persoonlijk meesterschap brengt je ;

 • Inzicht in jouw creatieve spanning
 • Leren dealen met de dynamiek van de realiteit van alledag
 • Integratie van persoonlijk leiderschap in Meesterschap
 • Leren kijken vanuit het geheel, het systeem

Persoonlijk ondernemerschap

Persoonlijk ondernemerschap betekent dat je zelf de regisseur bent in je leven en stuurt in de richting die jij wil. Je realiseert impact in je omgeving op een wijze die voor jezelf en je omgeving positief zijn!

Aspecten die je ontwikkelt ;

 • Je specifieke waarde inzetten
 • Zelfregie en zelfsturendheid ontwikkelen
 • Wederzijdse afhankelijkheid ontwikkelen
 • Verantwoordelijkheid en vrijheid integreren

Persoonlijk Leiderschap

Persoonlijk leiderschap is het vermogen om jezelf te leiden. Bij persoonlijk leiderschap werken hoofd, hart en handen optimaal samen om je doelen te realiseren.

Zelfkennis en dus weten wat jouw unieke waarde is staat centraal. Als je bewust bent van je talenten en je ontwikkelpunten kent dan kan je richting gaan geven, aan jezelf en je omgeving.

Persoonlijk leiderschap leert je:

 • Jouw potentieel kennen en inzetten
 • Zicht op je specifieke onderscheidend vermogen
 • Richting geven aan jou doelen
 • Jouw plek in te nemen in je omgeving

© mystro.company | Alle rechten voorbehouden