Leiderschapsontwikkeling door te dirigeren?

Deel dit bericht op

Leiderschapsontwikkeling door te dirigeren?

“Een ervaring zegt meer dan duizend woorden”.

Door een orkest te dirigeren krijg je via de muziek directe feedback op jouw leiderschapskwaliteiten. De muziek laat horen wat je uitstraalt, zowel in je natuurlijke talenten als in hetgeen je kan ontwikkelen. De feedback in deze vorm is vlijmscherp en oprecht, er is geen ontkomen aan.

Het vraagt iets doen wat je waarschijnlijk nog nooit deed en in een zone te stappen waar je denkt geen zekerheid en controle te hebben. Of dat waar is zal later blijken.

Het is wat deelnemers verwoorden als een “once in a lifetime experience”.  Ik ga proberen woorden te geven aan iets wat eigenlijk niet gezegd kan worden. Wat maakt deze vorm van leiderschapsontwikkeling uniek en welke thema’s spelen er zoal?

Positie innemen

De rol van de dirigent en zijn positie is uniek. Er is geen plek in de ruimte waar je vanuit overzicht het totaal waarneemt en voelt. Alles komt samen op die plek die je hebt voor het orkest. En durf je die plek in te nemen?

Kader en duidelijkheid

Het ontbreken van vakinhoudelijke kennis van muziek en dirigeren dwingt je om op een andere manier leiding te geven. Hoe stuur ik een groep aan zonder kennis van de inhoud? De zekerheid van waaruit je stuurt komt daarmee direct uit jezelf en de wijze waarop jij mensen richting geeft. Ben duidelijk in wat je verwacht, geef richting, vertel de intentie die je wilt bereiken (lees horen en voelen) en stuur bij wanneer je het anders wilt.

Vertrouwen en laten spelen

Een belangrijk aspect van leidinggeven. Durf ik los te laten en vertrouwen en ruimte te geven om  mensen te laten spelen? Geef ik echt de verantwoordelijkheid voor wat er zo gebeurt? Wanneer het orkest deze ruimte krijgt en ervaart ontstaat er direct een andere energie. Muzikanten nemen eigenaarschap voor hun spel en gaan samenspelen voor het beste resultaat. Zou dit in het bedrijfsleven ook zo zijn?

Authentiek en techniek.

De muziek liegt niet. De spiegel die het orkest je biedt zegt alles over de verbinding met je zelf en de verbinding met de orkestleden. De techniek, het leren takteren met de baton is aan te leren en kan zorgen voor een ogenschijnlijk gecontroleerd proces. Ik ken de techniek maar ben ik ook echt authentiek? Het laatste is waar muzikanten letterlijk op resoneren. Het laten zien van je zelf in wie je werkelijk bent inclusief de onzekerheid of spanning.

Het resulteert in respect vanuit het orkest waardoor er nog meer bereidheid ontstaat om samen het beste resultaat te bereiken.

De ervaring van de deelnemers resoneert nog lang na.

In het onderbewuste ontstaan de inzichten en samen met de deelnemers maken we in een aparte sessie de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk. Het onderbewuste inzicht omzetten in bewuste actie maakt dat je nog regelmatig met een glimlach terugdenkt aan je ervaring als Maestro van het orkest.

 

Met muzikale groet,

 

Michel Bergman

Mystro

Deel dit bericht op

© mystro.company | Alle rechten voorbehouden